A-prodej - Vyšší soudní poplatky sníží vymahatelnost práv zákazníků

1. září nabyla účinnosti novela zákona, která přináší zvýšení soudních poplatků. Vzhledem ke známé neochotě českých spotřebitelů k soudnímu řešení sporů lze předpokládat, že jejich změna povede k ještě horší vymahatelnosti práv spotřebitelů.

Vyšší soudní poplatky sníží vymahatelnost práv zákazníků

Změna je, především v případě menších částek, poměrně citelná. Nejnižší možná sazba soudního poplatku se zvedá z 300 Kč na 800 Kč, tedy téměř trojnásobně.

„Vzhledem k tomu, že spotřebitelské spory se většinou týkají malých částek v řádech stokorun, se obáváme toho, že zvýšení soudních poplatků může být pro mnohé spotřebitele dalším důvodem, proč spor raději vzdají, a to i když jsou jednoznačně v právu,“ říká Martina Vernerová, právní poradkyně časopisu dTest, a dodává: „Důsledkem zvýšení tedy může být i zhoršení spotřebitelského prostředí a rozšíření svévole podnikatelů zejména při zamítání oprávněných reklamací.“

Spotřebitelé mají mnohdy ze soudního sporu až příliš velký strach, což pochopitelně nahrává nepoctivým subjektům. Jednou z příčin je i chybějící představa o skutečných nákladech soudního řízení. Z toho důvodu časopis dTest spouští na svých internetových stránkách kalkulačku nákladů soudního řízení.

„Díky této kalkulačce, která bude na našem webu stále pro každého k dispozici zdarma, si mohou zákazníci spočítat nejen výši soudního poplatku v jejich konkrétní situaci, ale i případnou odměnu svého advokáta, a to vše v aktuální výši,“ informuje závěrem Vernerová o nové službě dTestu pro spotřebitele.


Zdroj: tz dTest.cz
 

 

[2011-09-09]
Autor článku Vyšší soudní poplatky sníží vymahatelnost práv zákazníků: FiftyFifty