A-prodej - Pětikilo za hodinu

Pro zájemce využití služeb a nakupování, bonzování a hlavně vysokých výdělků existuje možnost, jak dostát svým skrytým tužbám


Utajený zákazník. Baloňák, tmavé okuláry, v jedné kapse lupu, zvětšující i tu nejzákeřnější muňku, ve druhé časem zašlý notes. Tak to opravdu ne! Svět se dávno změnil. Teď se stačí do role jen vcítit..

Pro zájemce využití služeb a nakupování, bonzování a hlavně vysokých výdělků existuje možnost, jak dostát svým skrytým tužbám. Jedná se o mystery shopping. Tato metoda nemá v české kotlině dlouhého trvání, přesto anebo spíše právě proto v poslední době zažívá nebývalý rozmach. Nic nepopíše její náplň tak dobře jako okřídlený citát: Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Jde totiž pouze a jen o návštěvu společnosti, která si test svých pracovníků objedná. Je třeba předstírat enormní zájem o jimi nabízenou službu a v závěru zhodnotit, jak který zaměstnanec reagoval a zda tedy v konečné fázi vyhovuje požadavkům zaměstnavatele. To totiž úplně stačí, aby mystery shopper za pár minut shrábl docela slušný ranec.

Základem je narazit na firmu, která mystery shopping nabízí a organizuje. Po drobném zaškolení je ring volný. Ať už cílem výpravy bude autosalon, hypermarket nebo třeba kinematograf, celá akce musí proběhnout bez odhalení. Je tudíž potřeba chovat se naprosto přirozeně. Jako by šlo o běžný nákup na víkend (u některých), nebo v případě autosalonu o informativní návštěvu. Ze strany mystery shoppera nejsou výjimkou ani pohádky o tom, že výrobek chce, ale fakt nemá prachy, případně otázky typu, zda je opravdu nutné ten televizor zapojovat do sítě, aby fungoval. Jde přeci o to, zjistit o prodávajícím a nabízeném servisu naprosté maximum. Často je nutné něco zakoupit, o proplacení se však není třeba strachovat.

Všechny poznatky, které jsou načerpány, a jedná se zejména o ty negativní, pak stačí jen hodit na papír a prodávající už se může těšit na okamžik, kdy naposledy použije píchačky. (Není to však pravidlem, někteří v této zkoušce obstojí.) A toto je i hlavním smyslem celého martyria - zpětná vazba zaměstnavatelů. Konkurence je obrovská, a tak více než na sortiment nabízených služeb obchodníci prostě musejí dbát na jejich úroveň.

Nevýhodou je, že asi těžko může někdo chodit každý týden do stejné prodejny a neustále v kanceláři zaměstnavatele prošoupávat kobereček. Proto agentury nabízející mystery shopping většinou dbají pravidla 2x a dost. To je možná i pravý důvod vysokých výdělků. Asi těžko zobecnit všechna ohodnocení nabídky trhu. Vlastní zkušenost však mluví za vše. Za 2 kratičké návštěvy autosalonu a několikaminutové vyplnění hodnotícího formuláře jsem vyinkasoval 500 Kč v jednostokorunových bankovkách (samozřejmě se příště může stát, že obnos bude v mincích, to však dle mého nehraje takovou roli). Výdělek nezaručuji! Jde jen o to, chytit tu správnou příležitost za pačesy.

Proč tedy za činnosti, které děláme běžně, ještě nedostat zaplaceno?

[2005-11-22]
Autor článku Pětikilo za hodinu: Milan Horák