A-prodej - Jak nakoupit bezpečné potraviny na vánoční svátky?

Vánoční svátky jsou tradičně spojené s rostoucími útratami za potraviny; vyšší nárůst lze sledovat u sušeného ovoce, čokolády, alkoholu, rybích produktů, lahůdek, ale i u „luxusnějších“ výrobků. Ne vždy je však vyšší cena spojena s vyšší kvalitou.

Spotřebitelé by proto vždy měli plně využívat svého základního práva na informovanost. Co vše musí být uvedeno na etiketě, jaké jsou požadavky na výrobce a distributory potravin a kam se obracet v případě neuznání práva na reklamaci, to vše může spotřebitel zjistit během informační kampaně SOS a TÜV SÜD Czech.

Základní povinností výrobce, dovozce nebo distributora dle české legislativy je informovat spotřebitele prostřednictvím etikety o zařazení do druhu, skupiny a podskupiny, výrobci nebo zemi původu (+prodávajícím/dovozci s adresou), hmotnosti, objemu nebo počtu ks, návodu k přípravě, podmínkách skladování, minimální trvanlivosti, složení výrobku, případném výskytu alergenů a tabulce výživových a energetických hodnot (u vybraných potravin/nápojů).

Plnění legislativních požadavků na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin kontrolují státní dozorové orgány (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní rostlinolékařská správa), informace o nebezpečných potravinách lze nalézt v oznamovacím systému RASFF. Řada výrobců přistupuje navíc k dobrovolné certifikaci, která spotřebitelům potvrzuje, že dané produkty byly prověřeny třetí nezávislou stranou – jedná se zejména o certifikáty IFS, BRC, HACCP či ISO 22000, na produktech se často objevují značky kvality potvrzující jejich pravidelné testování certifikačními a inspekčními orgány.

V případě, že spotřebitel v obchodě zakoupí potravinu, která nevyhovuje uvedeným specifikacím, má právo na její reklamaci, a to do 8 pracovních dní (výjimku tvoří rychle se kazící potraviny, kde je nutno uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději následující den po koupi).

V případě jakýchkoli pochybností se spotřebitel může obrátit na Sdružení obrany spotřebitelů na informační lince 900 08 08 08.

Zdroj: tz SOS 

 

[2009-12-18]
Autor článku Jak nakoupit bezpečné potraviny na vánoční svátky?: převzatý článek