A-prodej - Cena vzdělání poroste

Zajistit kvalitní vzdělání pro své dítě je snem všech rodičů. V mnoha vyspělých zemích je pro některé rodiče nedosažitelné, neboť na to prostě nemají peníze a kvalitní vzdělání není rozhodně zadarmo.

Většina zodpovědných rodičů však začíná spořit svým dětem na vzdělání již od jejich narození, což je jedině dobře. Tato investice je výhodná nejenom po lidské stránce, ale i ekonomické, protože vzdělaní odborníci mají i vyšší příjmy. Dobré vzdělání je důležitým předpokladem pro získání zajímavého a nadprůměrně ohodnoceného zaměstnání umožňujícího nám příjemnější životní standard. Šance pro tyto studenty je být výborným studentem a dostat stipendium.

Význam vzdělání roste
Vzdělání hraje v současném „zrychleném světě“ významnou úlohu. Vzdělání dnes totiž nekončí obdržením vysokoškolského diplomu nebo maturitního vysvědčení. Vzdělání je celoživotní záležitostí. Tento způsob uvažování se začíná uplatňovat i v Česku a všichni jsou si vědomi, že jeho význam ještě poroste. Vzdělaní a kvalifikovaní občané přispívají k ekonomickému rozvoji země a udržují demokracii.

Nejvyšší náklady na vzdělání jsou ve Švédsku
Výdaje na jednoho žáka jsou nejvyšší ve Skandinávských zemích, to nás ovšem nesmí vést k mylné představě, že rodiče vydají ze svého rodinného rozpočtu za vzdělání svých dětí několik tisíc euro ročně. Vždyť ve Švédsku je vybudován systém sociálního zabezpečení, kdy je občanům vzdělání poskytováno za nepatrnou, někdy i jen symbolickou cenu, vysoké výdaje jsou tedy důkazem, jak veliká pozornost je věnována kvalitnímu vzdělání. Naproti tomu ve Velké Británii či Irsku je odpovědnost za vzdělání přesunuta ze státu na rodiče.

Vysokoškoláci berou více
Výše příjmů občanů v Česku je, tak jako všude ve světě, závislá na náročností jejich profese. Nejlépe placená jsou potom zaměstnání náročná po psychické stránce, hůře placená jsou zaměstnání náročná po fyzické stránce. Kdo však chce, pracuje na sobě a podává výborné pracovní výkony, ten dosahuje už i v Česku vysoce nadstandardní příjmy. Nejvyšší průměrné příjmy v Česku mají zaměstnanci pracující v oblasti výpočetní techniky, letecké dopravy a finanční analytici. Příjmy těchto pracovníků jsou mnohonásobně vyšší než je průměrná mzda v zemi. Dalšími dobře placenými zaměstnáními jsou: strojírenští a chemičtí odborníci či pracovníci pojišťovnictví a bankovnictví.Autor: Gola Petr
Zdroj: www.primavikend.cz

 

[2007-09-28]
Autor článku Cena vzdělání poroste: převzatý článek